Böcker av författare från en annan världsdel

Öppna upp en ny värld genom att läsa en författare från en annan världsdel än vår! I Sverige läser vi mycket översatt litteratur och majoriteten av den är översatt från engelska och utspelar sig i samhällen som liknar vårt. Nu utmanar vi dig att testa en författare från en annan världsdel än vår.