Wolff, Isabel

Isabel Wolff föddes i Warwickshire och studerade engelska på Cambridge. Hon har jobbat for BBC world service och skrivit för många publikationer, bland annat The Spectator, The Evening Standard och the Daily Telegraph. 1997 blev hon ombedd av Daily Telegraph att skriva en ”girl-about-town”... Läs mer