Wharton, Edith

Edith Wharton, 1862-1937, var en amerikansk författare. Hon var dotter till förmögna föräldrar och reste med dem under sin barndom i Amerika och Europa. Mot slutet av sitt liv var hon bosatt i Frankrike. Under första världskriget utvecklade hon hjälpverksamhet... Läs mer