Wahl, Mats

Mats Wahl föddes 1945 i Malmö. Han är uppväxt på Gotland och i Stockholm. Efter att han som sextonåring upptäckt Ernest Hemingway vaknade författardrömmarna. Han har studerat litteraturhistoria och socialantropologi och arbetat som outbildad lärare... Läs mer