Voltaire

Voltaire, eg. François-Marie Arouet, 1694-1778, var en fransk författare och uppysningsfilosof. Han skrev skådespel och dikter i enlighet samtidens preferenser samtidigt som han var en av världslitteraturens skickligaste polemiker. Voltaire anslöt sig till kampen... Läs mer