Sofokles

Sofokles (grekiska Sophoklē´s), 497–406 f.Kr., grekisk dramatiker, vid sidan av Aischylos och Euripides antikens främste. Som son till en förmögen vapenfabrikant i Kolonos gjorde Sofokles karriär i Athens tjänst, bl.a. som attiska sjöförbundets... Läs mer