Sandén, Mårten

Mårten Sandén är född 1962 och växte upp i Lund, där han fortfarande bor. Han är författare och låtskrivare på heltid, men har psykologexamen och en fil kand i samhällsvetenskapliga ämnen. Familjen består av hustru och tre barn. var complete_saga = "

"+ " Mårten Sandén är född 1962 och växte upp i Lund, där han fortfarande bor. Han är författare och låtskrivare på heltid, men har psykologexamen och en fil kand i samhällsvetenskapliga ämnen. Familjen består av hustru och tre barn.
"+ "
"+ " Källa: Rabén & Sjögren

"+ ""; Läs mer