Rey, H A

Hans Augusto Rey, 1898 - 1977. Frilansförfattare och illustratör. 


Tillsammans med sin maka Margret Rey skapades en bokproduktion där identifikationsgestalterna konsekvent är djur. Nicke Nyfiken kom till av en slump. Utifrån några skämtteckningar... Läs mer