Olsson, Linda

Linda Olsson är född 1948 i Stockholm och är utbildad jurist. Hon arbetade inom bankväsendet tills hon lämnade Sverige 1986. Hon har bott i Kenya, Singapore, England och Japan och är sedan 1990 bosatt i Auckland, Nya Zeeland. Nu vill jag sjunga dig milda sånger... Läs mer