Miller, Henry

Henry Miller, 1891-1980. var en amerikansk författare.

Han tillbringade många år i Paris undre värld, vilket gav honom inspiration till de självbiografiska böckerna Tropic of Cancer (1934; 'Kräftans vändkrets') och Tropic... Läs mer