Lewis, C S

Clive Staples Lewis, 1898–1963, brittisk författare och litteraturvetare, professor i medeltidens och renässansens litteratur i Cambridge från 1954. Under sin tid i Oxford, före 1954, tillhörde L. liksom Tolkien "the Inklings", en grupp skrivande akademiker som regelbundet träffades för att diskutera... Läs mer