Kåver, AnnaAnna Kåver är leg. psykolog,
leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och handledare i KBT. Hon är författare till flera böcker, bl.a. Att leva ett liv inte vinna ett krig – om acceptans (2007).

Källa:... Läs mer