Grass, Gnter

Gnter Grass fddes 1927 i Danzig av tysk-polska frldrar. Som inkallad under andra vrldskriget hamnade han i amerikansk krigsfngenskap. Efter frigivningen 1946 frsrjde han sig bland annat som lantarbetare och stenhuggare. Han studerade konst i Dsseldorf och Berlin och hans arbete som bildhuggare... Ls mer