Granström, Helena

Helena Granström, född 1983, är Fil lic. i matematik. Infans är hennes fjärde bok, efter Alltings mått, Osäkerhetsrelationen och Det barnsliga manifestet.

Källa: Natur & Kultur