Gordimer, Nadine

Den sydafrikanska författaren Nadine Gordimer föddes 1923 i Springs i Transvaals gruvdistrikt. Vid elva års ålder fick hon avbryta skolgången i klosterskolan i Springs på grund av ett misstänkt hjärtfel. Hon undervisades därför av privatlärare... Ls mer