Goethe, Johann Wolfgang von

Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832, var en tysk diktare, författare, poet och naturforskare.

Källa; Wikipedia