Fexeus, Henrik

Henrik Fexeus föddes i Örebro år 1971. Han är numera boende i Stockholm. Angående sin utbildnings- och arbetslivsbakgrund har Fexeus sagt följande: " Min bakgrund är ganska fragmentarisk. Jag har ingen riktig yrkesutbildning. Jag har hållit... Läs mer