Delblanc, Sven

Sven Delblanc fddes 1931 i Swan River, Manitoba, Canada och avled 1992. Fadern var lantbrukare. Sven Delblanc vxte upp i Vagnhrad, Sdermanland. Senare arbetade han som universitetslrare i litteraturhistoria i Uppsala 1960 och blev fil. dr. och docent dr 1965. 1968-69 var han gstprofessor vid... Ls mer