Dahl, Roald

Roald Dahl, 1916–90, brittisk författare av norsk härkomst. Dahl deltog i andra världskriget som stridsflygare inom brittiska flygvapnet och tjänstgjorde även som flygattaché vid ambassaden i Washington.

Hans berömmelse grundlades med novellsamlingarna... Ls mer