Cookson, Catherine

Dame Catherine Cookson (1906-1998) var en av 1900-talets mest uppburna underhållningsförfattare, översatt i tjugofem länder. Flera av hennes romaner ligger till grund för engelska tv-serier, som även visats i Sverige, bland annat "Tilly Trotter".

Catherine Cookson fick en O.B.E. 1986, blev... Läs mer