Cleland, John

John Cleland, 1709-1789, var en engelsk författare.

1728-1740 var han frivillig i den brittiska armén. 1741 bosatte han sig i London, hamnade på gäldstuga 1747 där han skrev romanen Memoirs of a woman of pleasure, mer känd som Fanny Hill. var complete_saga = "

"+ " John Cleland, 1709-1789, var en engelsk författare.

"+ "

"+ " 1728-1740 var han frivillig i den brittiska armén. 1741 bosatte han sig i London, hamnade på gäldstuga 1747 där han skrev romanen Memoirs of a woman of pleasure, mer känd som Fanny Hill.
"+ "
"+ " Källa: WIkipedia

"+ ""; Läs mer
VISA FLER