Blake, William

William Blake, 1757-1827, var en brittisk poet, mystiker, konstnär och publicist eller "upphovsman och tryckare" som han signerade många av sina böcker.

Källa: Wikipedia