Alfvén, Inger

Inger Alfvén föddes i Stockholm 1940, där hon är bosatt även idag. Hon tog socionomexamen 1964 och därefter arbetade hon som kurator och barnavårdsassistent. De senaste åren har hon även varit handledare i Litterär gestaltning vid Göteborgs... Läs mer