Yttrandefrihet & tryckfrihet : handbok för journalister

Olsson, Anders R

| 2009

Flag from sv

7


Handboken presenterar lättfattligt de lagar som reglerar yttrande- och informationsfrihet i Sverige. Lagreglerna presenteras i den ordning de blir aktuella i journalistiskt arbete. Först regler som rör research/faktasökning; hit hör bl.a. meddelarfriheten och rätten att ta del av myndigheters handlingar och därefter regler om vad som får publiceras; vilka yttranden är brottsliga? Till sist behandlas statens befogenheter att försvåra eller ingripa mot medborgares informationshantering. Tre av våra grundlagar innehåller regler om yttrandefrihet: regeringsformen, tryckfrihets-förordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Därutöver gäller som svensk lag Europa-konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. En rad vanliga lagar påverkar samtidigt våra rättigheter att söka och sprida information. Boken behandlar också Pressens Opinionsnämnd och Granskningsnämnden för...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok