Yrkesetik i psykologiskt arbete

Psykologen förvaltar kunskaper och innehar roller som kan påverka, och få omfattande konsekvenser för, dem som utifrån olika behov blir psykologens klienter. En etiskt styrd och ansvarsfull praxis är avgörande för om användarna och samhället ska ge professionen sitt förtroende. Boken grundar sig på de ? för Norden gemensamma ? etiska principer för psykologer som i Sverige antogs år 1998, och ger många exempel på etiska frågeställningar och hur dessa kan hanteras i psykologens vardag. Boken kan användas som en hjälp att träna sig i yrkesetiska överväganden och ett stöd vid de valsituationer som uppstår i en psykologs dagliga verksamhet. Boken kan också ge dem som samarbetar med psykologer en värdefull inblick i de etiska förpliktelser, kompetenser och begränsningar som psykologyrket innebär.Yrkesetik i psykologiskt arbete är en kommentar till de etiska principer som gäller för alla de nordiska...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok