Wittgenstein

Monk, Ray

| 2000

Flag from sv

19


Ray Monk låter oss följa Wittgenstein genom hela hans växlingsrika levnad. Från uppväxten i den högborgerliga och förmögna familjen i det slutande artonhundratalets Wien ? ?ett laboratorium för självförintelse? ? via de ingenjörsvetenskapliga studierna i Berlin och Manchester, de komplicerade vänskapsrelationerna till Bertrand Russell, J M Keynes och G E Moore ? Monk berättar historien om hur den odrägligt intensive unge Wittgenstein fick Russell att söka igenom sitt arbetsrum för att bevisa att där inte fanns någon noshörning ? till den dödslängtan som fick honom att uppsöka första världskrigets skyttegravar och arbeta som sjukvårdare under blitzen i London. Monk skildrar också Wittgensteins misslyckade försök att bli folkskollärare, hans förakt för den akademiska filosofin och dess förvaltare, hur han för att finna arbetsro uppsöker ensliga platser i Norge ? där han i Skjolden, i det inre...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok