Vetandets villkor : vetenskapsteori och verklighetsuppfattningar i historis

Hedin, Christer

| 1996

Flag from sv

2


Vad är sant och verkligt? Denna bok vill hjälpa till att reda ut problemen kring sanning och verklighet genom att återge och analysera de synpunkter som framför allt Västerlandets tänkare fört fram i dessa frågor. Avsikten är inte att lösa alla problem. Inte heller att öka förvirringen, trots att det ibland kan vara nyttigt och fruktbart. Även om det inte finns några slutgiltiga lösningar på de frågor som diskuteras i boken, är det alltid en fördel att vara medveten om de problem som finns. Ibland kan det leda till ett nytänkande och en större tillfredsställelse med den nyvunna insikten.Reflektioner kring sanning och verklighet kan ge oss en trygghet i vår egen identitet, som bidrar till både fördjupad medvetenhet och större förståelse. Men det första och viktigaste i detta sammanhang är kanske ändå att kunna bedöma alla de påståenden som dagligen möter oss med en kritisk beredskap. Det är...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok