Verklig lycka : en grundbok i positiv psykologi

I mer än hundra år har psykologin ägnat sig åt människans psykiska ohälsa. Nu kommer forskningen om vår psykisk hälsa.Martin Seligman introducerade begreppet Positive psychologhy 1998, en ny forskningsgren i gränslandet mellan psykologi och filosofi som intresserade sig för "the scientific study of optimal human functioning"."Lyckan" är ett mysterium som håller på att bli en bristvara i det moderna samhället. Ty, hur kan det komma sig att i takt med att vårt välstånd ökar, blir vi allt mer deprimerade och olyckligare?Den här boken är en populär framställning på akademisk nivå. Den är en självhjälpsbok - på så sätt att den innehåller tester och frågescheman och den ger läsaren råd och anvisningar. Men den är ingen "tio-stegs-kurs" om hur man skall få ett lyckligare liv. Lycka = meningsfull njutning Många förväxlar lycka med njutning, tillfredsställelse och framgång....

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Linus R

2012-10-23

Betyg

Visst, jag är optimist och positiv till naturen men nån jävla måtta får det väl vara! Han påstår att han lutar sig mot vetenskapen men hans slutledningar och instruktioner är löjliga.