Vad är det med Lisa?

Det är som om de kommer i klunga, mörka och stora. Inkränktar i huvudet på henne. Hon sitter helt stilla, försöker fokusera blicken på tapeten. Hennes andning blir snabb och hon knyter ihop händerna för att de inte ska börja darra. De är svettiga. Lisa vill skrika för att allt det där ska försvinna bort. Hon blundar igen för att se om det hjälper. I bakgrunden hör hon Kristin skrika: När du stupar nästa gång så vill jag bära dig. Låt mig vara din soldat.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Betyg

Det här är en viktig bok för såväl skolpersonal, närstående och framför allt kan den vara stöd och en liten tröst för barn och ungdomar som själv har oro eller ångest. Den är lättläst med ett enkelt språk och har korta kapitel med bilder som avbrott vilket förenklar läsningen för dem som har nedsatt koncentration eller har svårt att finna ro och läslust. Det är jobbigt att läsa om unga människor som mår så dåligt men samtidigt är det viktigt att belysa att det ibland finns bakomliggande orsaker till varför barn och ungdomar har svårigheter i skolan och ge en bra riktlinje till hur man hanterar ungdomar som har ångest, oro eller mår dåligt på annat sätt. Boken skänker även ett litet ljus och hopp och förklarar på ett pedagogiskt sätt olika insatser och hjälp som finns att få.