Uppsatshandboken 5 uppl

Strömquist, Siv

| 2010

Flag from sv

0


"Uppsatshandboken"ger råd och stöd åt studerande vid universitet och högskolor som skall skriva pm, rapporter, uppsatser och examensarbeten som en del i sin utbildning.Boken behandlar skrivprocessens samtliga faser, från sovring och strukturering av stoffet till korrekturläsning och avslutande uppsatsventilering. Här får den villrådige handfasta regler för exempelvis källhänvisningar (skriftliga källor, muntliga och från internet), litteraturlistans uppställning och hur man använder citat. Även typografi och layout behandlas utförligt i denna oumbärliga bok.Femte upplagan har anpassats till nya skrivregler, och avsnittet om det vetenskapliga skrivandets teknikaliteter har utökats och förtydligats.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok