Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser

Strömquist, Siv

| 2003

Flag from sv

5


UPPSATSHANDBOKEN ger råd och stöd åt studerande vid universitet och högskolor som skall skriva pm, rapporter, uppsatser och examensarbeten som en del i sin utbildning. Boken behandlar skrivprocessens samtliga faser, från sovring och strukturering av stoffet till korrekturläsning och avslutande uppsatsventilering. Här får den villrådige handfasta regler för exempelvis källhänvisningar (skriftliga källor, muntliga och ?från nätet?), litteraturlistans uppställning och hur man använder citat. Även typografi och layout behandlas utförligt i denna oumbärliga bok för uppsatsskrivande. Fjärde upplagan har anpassats till nya regler och skribenters ökande behov av kunskap om vissa av ordbehandlingens möjligheter. Om författaren Siv Strömquist är fil. dr och universitetslektor i svenska språket vid Uppsala universitet.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok