Upplysningens dialektik

Adorno

| 1997

Flag from sv

9


"Det är en lysande, egensinnig, provokativ och förbluffande skrift, författad under 1900-talets allra mörkaste, mest förtvivlade skede." /Sven-Eric Liedman: I skuggan av framtiden "De för en filosof kanske intressantaste inläggen i diskussionen om rationalitetens roll i industrisamhället har gjorts av den s k Frankfurtskolan. ... En orsak till att frågan om rationaliteten tidigt blev föremål för kritisk betraktelse just inom denna skolbildning har att göra dels med den besvikelse, som utvecklingen i Sovjet snart blev för den revolutionära socialismens teoretiker, dels med det antirationella mottryck, som utgick från de reaktionära rörelserna i Europa och som Frankfurtskolan och dess enskilda medlemmar snart skulle få en handgriplig känning av. I de central-europeiska intellektuellas diaspora tillkom sedan Adornos och Horkheimers berömda Dialektik der Aufklärung eller Upplysningens dialektik....

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok