Uppdrag Europa

Bildt, Carl

| 2003

Flag from sv

4


Uppdrag Europa ges ut inför folkomröstningen i september, men kommer att ha giltighet utöver denna dag. Det är en personligt färgad betraktelse över det europeiska uppdraget och Sverige. Bildt skisserar den historiska bakgrunden, de olika fördragen och hur frågorna står idag. Det handlar om utvidgning och spridning av välstånd, men också om Europas gränser, Turkietfrågan och den känsliga relationen till USA. Av allt detta har Carl Bildt personliga erfarenheter, både av skeendena och de viktigaste aktörerna. Carl Bildt skrev, efter att ha haft FN:s uppdrag att mäkla ordningen i Bosnien, succén Uppdrag fred. Idag har en en annan roll som ett slags fri aktör inom internationell politik. Han reser runt i världen, håller föredrag, träffar politiska ledare, skriver artiklar, uttalar sig om internationell politik i svenska och internationella massmedier. Han har engagerat sig starkt...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok