Uppbyggliga tal i skiljaktig anda

Uppbyggliga tal i skiljaktig anda utkom första gången 1847 och markerar inledningen till den epokgörande danske tänkaren Sören Kierkegaards (1813-1855) senare författarskap, som särskilt betonar kristendomens betydelse för den enskilde.I bokens första avdelning anslås ett tema som är centralt för förståelsen av Kierkegaard som religiös tänkare: ?hjärtats renhet är att vilja ett?. Viljans kluvenhet som en grundskada i människans relation till Gud får här sin djupgående analys i det tal som samtidigt var det längsta och kanske mest personliga han skrivit.I andra avdelningen återkommer Kierkegaard till ett favoritmotiv: liljan på ängen och fågeln under himlen, och vad vi kan lära av dem.I tredje och sista avdelningen, Lidandenas evangelium, möter vi den kierkegaardska dialektiken i full blomstring när han med innerligt patos och samtidigt med enastående logisk stringens utvecklar det till synes...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok