Uppbörd, utarmning, utveckling : det samiska fångstsamhällets övergång till

Denna bok är något så ovanligt som en konkret skildring av hur ett produktionssätt går under och ersätts av ett annat. Lundmark visar hur den svenska feodalstaten genom omfattande ingrepp i samernas ekonomi kring 1600-talets början skapade en försörjningskris i samesamhället, vilken spelade en avgörande roll för utvecklingen av rennomadismen.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok