Ungdomsgrupper i teori och praktik

Johansson, T

| 2002

Flag from sv

7


En populär bok om ungdomars livsvillkor och identitetsarbete har till andra upplagan omarbetats och uppdaterats. Författarna lotsar in läsaren i de teorier och centrala begrepp, som präglat de senaste decenniernas ungdomskulturforskning. Såväl nya ungdomsgrupper, t.ex. Straight Edgare, Riot Grrrls och Back Packers, som mer traditionella, t.ex. gänget som dricker alkohol tillsammans på fredagskvällen, ryms i framställningen. Till den här upplagan har ett kapitel om ungdomars droganvändande tillkommit. Dessutom har kapitlet om ungdomar och kön utvidgats till att även inrymma diskussioner om sexualitet. Boken vänder sig till alla som är intresserade av och kommer i kontakt med ungdomar i sitt dagliga arbete. Den är också lämplig som litteratur vid socionomutbildningar, lärarutbildningar, fritidspedagogutbildningar...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok