Tryckta verk 1814 - 1822

Tryckta verk 1814?1822 (del 2 i Samlade Verk, utgivare är Paula Henrikson) innehåller de första av C.J.L. Almqvists alster som utkom i tryckt form under hans livstid; en blandad samling bestående av följande verk: Försök till Hectors Lefnad, Hvad är Kärlek?, Parjumouf, Grå Kappan, Handlingar till Upplysning i Manhemsförbundets Historia, Frågor af åtskilligt Innehåll, Om Manhemsförbundets föreslagna Organisation, Om Brottsliges Behandling, Om det nya Strids-Sättets Idee, Om Enheten af Epism och Dramatism, Guldfogel i Paradis och Rosaura.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok