Tjærehandleren

Sandemose, Aksel

| 1978

Flag from no

19


Tjærehandleren er romanen om den store ekteskapssvindler Audun Hamre. Alice, Atkinson og hennes elskere handler om kjærlighet og død, med et uoppklart mord i sentrum.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Philip Stenström

2018-03-25

Betyg

Tjärhandlaren - Aksel Sandemose

Ute i den norska landsbygden har en besynnerlig och enstörig man vid namn Audun Hamre köpt skog. En bit ut från bygden, i skogen vid en fors, bygger Audun sitt hus. Allt för att han ska hållas ostörd i vad som benämns paradiset. I närheten bor distriktsläkaren Verner Vestad som önskar och drömmer sig om ett annat liv. Med sin fru Elsa lever de bägge i en relation full av bittra och hetlevrade meningsutbyten. Audun och Verner är två vitt skilda personer med olika bakgrunder som möts, av ödets outgrundliga skäl, under märkliga och underliga omständigheter. Vi får lära känna två personer, den ene äktenskapssvindlare och bedragare, den andre en bitter läkare med önskan om en bättre tillvaro. Men deras skiljaktigheter är kanske inte så vitt skilda som man kan tro, och vid närmare skärskådning är de ganska lika varandra trots deras bakgrunder. De visar sig bägge vara personer som plågas av samvetskval på grund av orättfärdiga handlingar.


“Änkling
utan barn, som tänker köpa sig ett hus på landet och har lite kapital, fruktar ensamheten och söker sig en passande livsledsagarinna. Vid det yttre lägges icke så stor vikt som vid det inre. Måste tycka om hundar. Förmögenhet icke nödvändig, men hon måste ha ett vänligt sinne. Svar märkt “Lantluft”.” (sid. 670, Tjärhandlaren, Aksel Sandemose)


På följande sätt utformas en annons av Audun Hamre i tidningarna. Audrun Hamre visar sig ganska omedelbart vara en svindlare som uppger sig för att vara en handelsresande i tjärhandel. I själva verket är tjärhandeln ett sätt att dölja hans skumraskaffärer. Därtill är Audrun en så kallade sol-och-vårare, det vill säga en lurendrejare som lurar in sina offer i en kärleksrelation, med baktanken att ta pengar eller andra värdesaker från dem. Med öppna ord redogör Audrun sina brister och laster på ett förträffligt och övertygande sätt. Aksel Sandemose, författaren bakom Tjärhandlaren, som är mest känd för att ha myntat begreppet Jantelagen, i romanen En flykting korsar sitt spår. I romanen Tjärhandlaren tar sig Sandemose an att berätta och beskriva en bedragares och äktenskapssvindlares liv. Själva begreppet, tjärhandlare, redogörs för i romanen som en täckmantel för huvudkaraktären, Audrun Hamre. Det är en roman vars berättelsestruktur är uppdelad i olika tidsperioder, strax före och under andra världskriget. Upplägget är klokt och väldigt utstuderat. Det är en förträfflig och suggestiv roman som, till innehållet, tycks vara en studie i erotisk psykologi. Förutom dysfunktionell kärlek och förförelse berörs likaså hat och förakt i oförrätter. Det är män som utnyttjar kvinnors svaga sidor för att sedan rannsaka deras samveten i ett försök att rättfärdiga deras handlingar. Men, trots den pessimistiska redogörelsen, återfinns en kärlek som spirar mellan son och moder. Det är en roman som snärjer in läsaren i en förförelse som är svår att dra sig ur.

L

Lars Andersson

2014-12-24

Betyg

Jag tyckte om boken ganska mycket, en mycket stark tvåa.