Tingsten - Tyranniet begär förtroende

Tingsten, Herbert

| 1992

Flag from sv

12


Gå till Per Ahlmarks hemsida hos Timbro -> Demokratins fiender var också Tingstens. I över 40 år analyserade han de idéer och regimer som krävde att människorna skulle underkasta sig våld och överhet. Kampen mot nazism och kommunism kom mer än något annat att dominera Herbert Tingstens arbete.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok