Tillsammans: Damsällskapet Concordia i Uppsala 100 år

Burman, Carina

| 2019

Flag from sv

0


År 1919 beslöt två borgarkvinnor att grunda ett kulturellt damsällskap. Det fick namnet Concordia ? endräkt. Hundra år senare tecknas dess historia. Arton skribenter följer skilda trådar ur Concordias förflutna och berättar om kvinnans väg från hemmafru till yrkeskvinna, om mötesplatser och måltider, om konsternas plats i sällskapet, om egna upplevelser. Dessutom uppmärksammas ett antal särskilt bemärkta medlemmar inom politik, akademi och konstnärsvärld. Av dessa levnadsöden vävs en gobeläng över nittonhundratalets kvinnohistoria ? vida mer färg-skimrande än många jubileumsskrifters gråa sjalar.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok