Tillgivne Gunnar - I all hast Leif

Ekelöf, Gunnar

| 2018

Flag from sv

0


Ingen har gjort lika mycket för spridningen av svensk litteratur i USA som Leif Sjöberg (1925 2000). Från sin position som professor i Scandinavian Studies publicerade han en strid ström av introduktioner till viktiga författarskap och var dessutom verksam som översättare, ofta i samarbete med framstående amerikanska poeter. Sjöbergs kanske allra största insats handlade om Gunnar Ekelöf. Han kombinerade lärda uttolkningar, till exempel A Readers Guide to A Mölna Elegy, med ett noggrant översättningsarbete, och tog till hjälp poeter med världsrykte som Auden och Rukeyser. I samband med dessa arbeten uppstod en brevväxling över Atlanten som är ett centralt dokument i Ekelöfforskningen, och som ger viktiga pusselbitar till förståelsen av hur han uppfattade sin egen diktning. Såväl Sjöbergs som Ekelöfs arkiv förvaras på Uppsala Universitetsbibliotek, och Peter Ejewall, som arbetet i många år...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok