Tillämpad makroekonomi

Persson, Mats

| 2003

Flag from sv

7


Redaktörer Mats Persson och Eva Skult Nationalekonomin brukar delas upp i två huvudområden: mikroekonomi och makroekonomi. Inom mikroekonomin studerar man den ekonomiska vetenskapens grundläggande byggstenar, nämligen de enskilda hushållens och företagens beslut. Inom makroekonomin har man ett mer övergripande perspektiv. Där studerar man de stora ekonomiska aggregaten som arbetslöshet, tillväxt, ränta och inflation. Idag står Sverige inför en rad kontroversiella makroekonomiska beslut. Det mest omskrivna är naturligtvis beslutet huruvida vi ska gå med i EMU eller ej. Därutöver finns en rad viktiga problem vad gäller exempelvis arbetslösheten, tillväxten och inkomstfördelningen. Syftet med denna bok är att på ett enkelt sätt presentera nationalekonomernas syn på dessa frågor. En sådan presentation kan förhoppningsvis hjälpa till att belysa en rad problemkomplex som har stor betydelse...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok