Till dig en blå tussilago : att läsa och skriva lyrik i skolan

Wolf, Lars

| 1997

Flag from sv

8


Den här boken består av två delar. I den första finns en beskrivning av lyrikens roll i skolan under årens lopp, en samling argument för varför man ska läsa och skriva lyrik och ett avsnitt om sambandet mellan lyrik och elevers språkutveckling. Till den här delen hör även en presentation av lärares attityder till lyrik samt några exempel på klassrumsforskning med lyrikanknytning. Den andra och mer omfattande delen innehåller allmänna metodiska reflektioner kring lyrikarbetet i skolan, synpunkter på högläsning av lyrik och framför allt en lång rad förslag till hur man kan skriva lyrik. I denna andra upplaga har avsnittet Lyrik och språkutveckling utökats. Vidare finns nu en rapport från skolans värld samt ett nytt kapitel, Från lek med ord till lek med dikt. Boken är avsedd som kurslitteratur i olika lärarutbildningar. Den vänder sig också till aktiva lärare, som vill dela sina...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok