Tidernas fisk

Weinberg, Samantha

| 2000

Flag from sv

19


Strax före jul år 1938 fick en ung kvinnlig museiintendent i en liten sydafrikansk stad syn på en sällsam fisk i en trålfångst. Det visade sig vara en kvastfening, känd från 400 miljoner år gamla fossil, som antogs ha dött ut samtidigt med dinosaurierna för 30¿40 miljoner år sedan! Man trodde att kvastfeningen var den första fisken som kravlade sig upp på land och under evolutionens gång utvecklades till reptiler, däggdjur och så småningom till människan. Upptäckten kallades för ¿århundradets största vetenskapliga fynd¿ och ledde till en dramatisk internationell dragkamp.    Tidernas fisk är den fascinerande berättelsen om världens sällsyntaste och dyrbaraste fisk ¿ vår egen avlägsna släkting.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok