The Road to Wigan Pier

Orwell, George

| 1962

Flag from en

41


Before he authored the dystopian 1984 and the allegorical Animal Farm, George Orwell was a journalist, reporting on England's working class ? an investigation that led him to examine democratic socialism. In the 1930s, the Left Book Club, a socialist group in England, sent George Orwell to investigate the poverty and mass unemployment in the industrial north of England. Once there, he went beyond the requests of the book club, to investigate the employed as well. Orwell chose to live as the coal miners did ? sleeping in foul lodgings, subsisting on a meager diet, struggling to feed a family on a dismal wage, and going down into the hellish, backbreaking mines. What Orwell saw clarified his feelings about socialism, and in The Road to Wigan Pier, he pointedly tells why socialism, the only remedy to the shocking conditions he had witnessed, repelled "so many normal decent...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Philip Stenström

2018-01-14

Betyg

I Vägen till Wigan Pier tar, arbetarbefolkningens främsta företrädare, George Orwell med läsaren ner på en reportageresa i gruvorna och dess mörka djup. I samband med depressionen, och 30-talets socioekonomiska förhållningssätt hos arbetarbefolkningen, presenteras en grym och hård tillvaro för gruvarbetare som, med blod, svett och tårar, sliter för sin möda. I Wigans gruvdistrikt skildras undermåliga levnadsförhållande, utdömda hus samt förtryck och utpressning som får en att vilja ta till kamp omedelbart. Med konkret fakta som underlag är det ett gediget, trovärdigt och utförligt reportage som George Orwell lyckas sammanställa i Vägen till Wigan Pier. Det är en rapportbok som ställer politiker och biskopar till svars för sin försummelse och ovilja att agera för befolkningens bästa. Det är en häpnadsväckande mörk värld som öppnar upp sig, fylld av oförätter och brist på kollektiva nyttigheter som man annars skulle ta för givet i vår samtid. Innehållet får en att verkligen fundera och reflektera över sin egen vardagslyx och tillgivenhet till samhällsfunktioner och institutioner.

För engelsmän har Wigan Pier, som inte är en hamn utan en ort mitt i gruvdistriktet, blivit en symbol för något som är ökänt. I Wigan finns ingen pir, den faktiska piren är i själva verket en förfallen träbrygga som skämtsamt blivit en del av industriortens förfallna symbol. I Vägen till Wigan Pier lyckas George Orwell, trots det olycksbådande samhällsförfallet, bryta ner klassfördomar och lögner som ofta tar sin form i samhällen med latent konservatism. I tiden för bokens publicering, 1937, hade fascismen tagit ett järngrepp om Europa och krig hägrade i fjärran. Och, enligt Orwell, stod det mellan socialism och en fascism som i bästa fall är en socialism med alla goda egenskaper utelämnade. Rättvisa och frihet är lösenord för socialismen vilket också George Orwell bekänner sig till i boken. I det stora hela skärskådas dåtidens politiska och sociala problem och presenteras med lösningar för dem. Men det är också ett reportage som sätter sin prägel på nuet och framtiden för ett rättvisare demokratiskt samhälle.