The Origin of Species by Means of Natural Selection

Darwin, Charles

| 1964

Flag from en

66


Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

TERTIO

2016-12-21

Betyg

Efter läsningen går det inte att tvivla på evolutionen, om man nu gjorde det innan. Mycket övertygande. Men den övertygar inte på samma sätt som välavvägda aforismer kan ge ett intryck av "sanning", utan genom tyngden av sin empiriska data. Det märks att boken är krönet på Darwins livsverk, ingen sten lämnas orörd. Han har uppenbarligen tänkt igenom sin teori ur alla tänkbara vinklar.

David Hedlund

2009-04-03

Betyg

Evolutionsläran är idén som ändrade biologin för alltid, även om det samma skulle kunna sägas, i mindre skala, om många andra framsteg. Vad få verkar inse, däremot, är att boken så här 150 år senare fortfarande är extremt aktuell. En anledning till att boken inte är mer läst, är antagligen att de allra flesta tror sig förstå läran utan och innan. Ändå kanske få av desamma skulle kunna svara på hur den förklara altruistiskt beteende bland djur, uppkomsten av instinkter, eller över huvud taget känner till vilka typer av urval utöver det välbekanta naturliga urvalet som ingår i begreppet.

Det må vara sant, att det idag finns forskare som kan ge mer uttömliga svar på de här frågorna än Darwin själv. Vad som gör Origin till en så speciell bok idag, är kanske inte själva läran i sig, utan snarare den inblick den ger, i mannen som kom på alla dessa svar, innan vi ens visste vad DNA var för något. I detta avseende är boken mycket genomskinlig.

För mig är Origin inte bara en vetenskaplig milstolpe. Evolutionslära är, först och främst, den kanske enskilt bästa idén som någon har kommit på: den enda modellen som någonsin har kunnat förklara hur någonting komplicerat har kunnat uppstå ur något enklare. Boken lyfter även fram att Darwin var exceptionell, inte bara på att komma på bra idéer, utan även en exceptionellt bra vetenskapsman, i sina metoder: någonting som det glädjer mig att se gå hand i hand.

En av de egenskaper som motiverar mig att höja Darwin till skyarna bland vetenskapsmän, är hans förmåga att hitta roten på sin argumentation, och därefter följa upp alla tänkbara slutsatser, tills det inte går annat än att hålla med honom. Ett exempel är följande citat:

It has been seen in the last chapter that among organic beings in a state of nature there is some individual variability: indeed I am not aware that this has ever been disputed.

Allt Darwin konstaterar här - ja, allt han har dedikerat ett helt kapitel till - är att bevisa att viss variation förekommer mellan individer. Ifall man håller med, alltså, om att man inte är en 100% kopia av sin far, eller över huvud taget att inte alla människor är till 100% identiska, så är resten av resonemanget en oundviklig konsekvens.

Det finns dock en ytterligare egenskap, som över alla andra prisas bland vetenskapsmän, och som Darwin levererade i överflöd. Kanske till och med högre än att presentera bevis som styrker sin egen teori (då bevis, med lite tolkningsfrihet, är lätta att nå), håller vetenskapsmän för sanning, den teori som kan presentera flest incidenter som, ifall de skulle påträffas, skulle motbevisa teorin. Testbarhet, eller falsifierbarhet, är det starkaste sanningsmåttet som kan tillämpas på en teori. Följande citat är bara ett utav en uppsjö i samma stil, som återkommer flertalet gånger i boken:

If it could be demonstrated that any complex organ existed, which could not possibly have been formed by numerous, successive, slight modifications, my theory would absolutely break down.

Det är intressant att begrunda, att inte ens de som vigt sitt liv till att motbevisa teorin, har kunnat komma på ett enda argument som skulle kunna motbevisa den, som inte Darwin själv redan påpekat för dem, och själv redogört för i sin bok.