Sälj hela skiten! : eller hur privatiseringarna raserar den gemensamma välfärden

Brink, josefin

| 2009

Flag from sv

8


Det här är en efterlängtad bok. Det svenska välfärdssystemet håller på att omvandlas i grunden. Förvandlingen har pågått under lång tid. Men på senare år har processen intensifierats. Den gemensamma välfärden privatiseras ? i allt snabbare takt och med allt mer raffinerade metoder. Det mesta står på spel: vård, skola, omsorg, bostäder, statlig verksamhet och infrastruktur. Sälj hela skiten! är berättelsen om privatiseringsvågen, dess drivkrafter och konsekvenser. Och om den stora omvandling som blir synlig när alla privatiseringar läggs samman. Det är den första boken som tar ett helhetsgrepp på en fråga som borde vara brännhet. För trots att samhället håller på att stöpas om i grunden är det märkvärdigt tyst. I valrörelsen 2006 var privatiseringar en ickefråga. Numera löper privatiseringarna per automatik, lagstadgade och skattefinansierade, insvepta i nyspråk om valfrihet och mångfald....

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

emilie johansson

2010-08-22

Betyg

en av de bästa böckerna jag läst. såväl moderaterna som socialdemokraterna har varit med om att driva på privatiseringsvågen med sämre kvalité som följd tillsammans med neddragningar för att uppnå vinst på offentliga medel, samt högre kostnader, sämre meddelarfrihet för personalen inom privat vård, sämre arbetsvillkor för personalen inom detsamma, sämre lön för kvinnorna inom det privata jämfört med i det kommunala, bantningar av landstingsdrivna mottagningar i utsatta och ekonomiskt svaga områden till förmån för massetablering i de välbeställda och välmående delarna av samhället, sämre insyn och rättssäkerhet i organisationerna, allmännyttiga lägenheter som minskats drastiskt med högre hyror till följd styrt av vinstintressen, inom tåg har det blivit dyrare tågbiljetter, fler byten, fler operatörer. konkurrensen är inget att tala om med ett fåtal storbolag på marknaden som kan lägga de bästa buden och dessutom köper upp allt mindre. ett annat exempel på "konkurrens" är posten och city mail som delar ut posten parallellt med varandra? hallå? staten som företagare hade 14% i genomsnittlig avkastning på eget kapital 2007 och går med utförsäljningarna miste om flera miljarder i utdelningar årligen.