Texter om de intellektuella : en antologi

Bourdieu, Pierre

| 1990

Flag from sv

11


Pierre Bourdieus sociologi kräver självreflexion av sociologen och den intellektuelle. Genom att analysera det fält där jag själv vistas, reglerna för hur nya inträdande upptas i gemenskapen, vilka investeringar och insatser som krävs för att delta i spelet, vilka värden som står på spel och vilka symboliska och materiella vinster som finns att hämta ­ genom kunskap om allt detta och om mina egna dispositioner och min placering i det intellektuella eller vetenskapliga fältet har jag en chans att i någon mån upprätthålla en viss frihet, att inte helt och hållet bli fånge under fältets oftast omedvetna, och dolda, mekanismer, menar Bourdieu. Genom att Bourdieus tankar här presenteras i intervjuform fungerar boken som en oöverträffad och dessutom relativt lättillgänglig introduktion till dennes verk.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok