Svenska formgivare

2005 har av regeringen utlysts till att bli Designåret. Syftet med att sätta designen i fokus har varit att öka och fördjupa kunskapen om form och design ur ett samhällsperspektiv. Med anledning av Designåret 2005 kommer boken Svenska formgivare av Carolina Söderholm. Några av kapitlen i boken har tidigare publicerats som artiklar i Populär Historia och har där rönt stor uppskattning. Svensk konstindustri och inredningskonst väckte tidigt uppmärksamhet, både på hemmaplan och internationellt. En rad framstående formgivare utvecklades under 1900-talet inom vitt skilda fält som textil, keramik, glas och möbler. Vilka var dessa formgivare, hur tänkte och arbetade de? Svenska formgivare skildrar några av de tongivande namnen i detta den goda formens segertåg och belyser samtidigt ett par av de debatter som under 1900-talet rasat om begrepp som skönhet, funktion och formgivarens uppgift ur...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Lena L

2011-10-16

Betyg

Underbara personporträtt av några av 1900-talets mest framgångsrika svenska formgivare. Både vardag och skönhet visas. En ovärderlig bok för dig som gillar svensk formgivning.