Svensk idéhistoria : bildning och vetenskap under tusen år. D. 2, 1809-2000

Frängsmyr, Tore

| 2004

Flag from sv

8


Tore Frängsmyr gör i Svensk idéhistoria en vidsträckt resa genom tusen år av svensk kultur och lärdom. Framställningen börjar vid år 1000, när vikingatid övergår i medeltid och kristendomen på allvar börjar utbreda sig över landet, och slutar vid millennieskiftet år 2000 då kyrkan skiljs från staten och Sverige alltmer blir en del av Europas intellektuella historia. Del II tar sin början då det moderna Sverige tar form efter statskuppen 1809. De liberala idéerna verkar frigörande och medborgarna tar allt mer aktiv del i samhällslivet på ett sätt som tidigare varit omöjligt. Detta ledde så småningom till den omdebatterade representationsreformen 1866. Tore Frängsmyr berättar om hur folkrörelserna växer fram och folkbildningen blir en svensk specialitet som bildar grogrund för den moderna demokratin. Han visar hur industrialiseringen omformade hela landet. Genom nationalromantiken får...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Nils Thor

2010-05-26

Betyg

Väldigt intressant. Speciellt nutidsavsnitten, 50-talet och framåt.